Zdeněk Manina, "Expozice"

11. 1. 2017 – 29. 1. 2017

Výstava s názvem EXPOZICE představuje výběr z figurálních prací akad. soch. Zdeňka Maniny z posledních pěti let. Jeho tvorba se zde prezentuje jako kontinuální proces hledání forem plastik z různých sochařských materiálů jako laminátu, keramiky nebo méně tradičně z oceli. Stejně důležitou roli hraje malířská tvorba, která je s plastikami tematicky propojená. Charakteristické je zachycení krátkého okamžiku akce a specifického napětí ve svalech mužských figur - ať při sportu, nebo dalších fyzicky náročných činnostech, neméně důležitý je moment cykličnosti pohybů. Autor absolvoval VŠUP v Praze, ateliér Keramiky a porcelánu u profesora Otty Eckerta (1980–1986). Svoje práce vystavuje často ve významných institucích a také v exteriérových instalacích doma i v zahraničí např. zastupoval Českou republiku na bienále European Ceramic Context v Dánsku (Bornholm’s Kunstmuseum) v roce 2014.

Kurátorka výstavy: Dita Hálová

® foto Jaroslav Kučera