Tomáš Jetela "Magic Monsters"

14. 9. 2022 – 25. 9. 2022

Tomáš Jetela (narozen 1. ledna 1986) - je český malíř.

V letech 2005 - 2011 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér malířství u prof. Michaela Rittsteina, ateliér grafiky u Jiřího Lindovského). V roce 2008 byl na studijním pobytu na Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku. V roce 2008 získal ocenění Arte emocion a v roce 2013 se stal vítězem Ceny kritiky za mladou malbu.
Malba propojená s kresebnou linearitou a výstřižky z knih či časopisů je východiskem jeho současného vizuálního rukopisu. Námětem jeho prací jsou lidé, respektive člověk, neboť se často jedná o solitéry. Mezi termíny, které u tohoto malíře hrají zcela zásadní roli, patří slovo výraz. 

Vznik pláten vychází ze studia vlastních snů a halucinací, které se automaticky prolínají s obrazy světa, který mě obklopuje a mísí se s virtuální realitou (která nevyhnutelně nahrazuje skutečnost). Jedná se vlastně o vzpomínky na všechny tyto obrazové stimuli. Tato interakce mezi různými realitami vytváří “tvůrčí chaos” a stává se stavebním kamenem či hybnou silou pro uskutečnění malby.
Můžeme mluvit o zkresleném vidění skutečnosti, obrazy vylézají ze stínů, skvrna či prasklina ve zdi se stává příčinou (vede nás) ke zření neexistující vidiny. Imaginace překračuje hranice daného a objevuje skryté sféry. Stává se mostem, který by překlenul propast racionality a propojil dosud nepoznané fenomény. Na projekční ploše světa se promítají nevědomé psychické procesy. Objevují se archetypy z podvědomí, těžko uchopitelné, plné nesrozumitelných symbolů, se kterými je třeba se vypořádat prostřednictvím barvy a proniknout k nim pomocí svého vlastního nitra.
Pro pochopení mé práce nabývá význam především fakt, že chápu figurální malbu jako psychologii. Zachycení duchaplného pohledu, “umocněného” výrazu, psychologie zobrazovaného, nesčetné nuance v pohybu i gestu. atd., tohle vše se stává mnohem důležitějším než krása, dokonalá technika, nejvznešenější námět, apod.

 © foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora