Svatopluk Klimeš "Oheň, popel, otisky

14. 12. 2022 – 15. 1. 2023

Výstava prací Svatopluka Klimeše představí v úzkém výběru jeho tvorbu posledních čtyř let. Médiem, se kterým Klimeš pracuje již od 60. let, je oheň. Skrze malbu popelem a otisky plamenů modeluje na plátnech tvary a linie, destruuje materiály a řídí živel tak, aby ho podrobil svému vlastnímu vnímání světa a jeho pomíjivosti. Některé tematické cykly zpracovává dlouhodobě, jiné obrazy zůstávají solitérními experimenty. Výstava vrcholí ve třech velkoformátových plátnech z posledních dvou let, jež jsou reakcí na díla Leoše Janáčka, Igora Stravinského a Dmitrije Šostakoviče, a která otevírají novou, expresívnější cestu v jeho tvorbě. 

Anna Strnadlová, kurátorka  

© Ota Palán