Palo Macho "Obrazy rozptylů a transparencí"

18. 6. 2024 – 20. 7. 2024

Není mým úmyslem odprezentovat každý skleněný obraz samostatně, stejně jako není mým cílem odvyprávět každý příběh.

Způsobem instalace se snažím navodit atmosféru jednoty a celku, jehož jsou obrazy součástí. Jsou to obrazové situace rozptýlené, někdy obrazy úmyslně zamlčené. Otevřeností takových obrazových konstelací dochází k překrývání a odkrývání různých strukturových
a významových vrstev, doslovných i fenomenálních transparencí, které v sobě nesou i opacitu a jsou prostorovými liniemi dění významu a smyslu pro diváka, ne zcela závislé na autorovi. Obrazové situace se utvářejí v mezi obrazí skleněných obrazů, v jejich shlucích a césurách, v interakcích s prostorami galerií a jsou proto vždy jedinečné a neopakovatelné jako situace "hic et nunc".
Okolní prostředí i divák se podílí na figurativních a figurálních obrazových vrstvách v různých  podobách reflexů, obrazů-odrazů na malovaném povrchu skla. Stávájí se jejich součástí, jejich performativním aktérem.

Palo Macho

© foto Jana Hojstričová - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora