Oldřich Plíva - 4 6 4 6 7 4 -

16. 9. 2020 – 27. 9. 2020

Plívův výtvarný svět je světem precizních tvarů

-  originálních a nenápadných, neokázalých (a přitom) suverénních
-  nezatížených lacinou estetikou ani popisnou příběhovostí
-  objektů leckdy provokativních ve využívání materiálových kontrastů
-  objektů založených na konstruktivním sochařském principu a také – a to bych rád zdůraznil – na filozofickém konceptu

Jazyk geometrie je fascinující. Je to však svět, do kterého je třeba vstoupit, tak jak to dělá on – obezřetně a pomalu. Teprve pak můžete pochopit, že dokonalosti dosahují nejvíce taková díla, v nichž je co nejméně neurčitostí. Plíva intuitivně důvěřuje geometrii, protože si uchovává neměnné rysy napříč časem i materiálem. Zastává ryze sochařské principy, ve kterých mimo jiné hraje důležitou roli také technologická dokonalost provedení, bez ohledu na to, zda si pro práci zvolí sklo, bronz anebo kámen.
Estetický účinek geometrický je působivý, protože to jsou univerzálně platné tvary, které nám nabízí nejrůznější interpretace. Navozují představu klidu a bezpečí – zastupují pevnost, stabilitu a řád. Použití černého opakního skla tuto myšlenku ještě umocňuje, i když to je samo o sobě paradoxní, neboť se zde autor dobrovolně vzdává všeho, čím je sklo charakteristické.

Jeho svébytné plastiky pracují s napětím mezi dokonalým tvarem a mnohoznačným obsahem, využívají principu zjevného a skrytého. Tím nás vtahuje do hry protikladů.

Bronzové plastiky šroubovic a spirál, kterým se v poslední době intenzivně věnuje, náleží ke strukturám (sice) jednoduše vypadajícím a přesně definovaným, které však nelze úplně snadno popsat. Projevují se polarizací vyjadřujující stav mezi otevřeností a prázdnem. Spirálové objekty osvobozují energii, přináší změnu klidné formy a otevírají další výrazové možnosti.

Ve své kvalitou konzistentní tvorbě se Oldřich Plíva úspěšně vyhýbá prvoplánovým řešením a předkládá nám díla lapidární a přirozená. Díla, která jsou prostým konstatováním, a nevyžadují obsáhlé komentáře.

Martin Hlubuček

® foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora