Milan Novotný, "Osamělý vlk - obrazy z let 2002 - 2015"

19. 11. 2015 – 6. 12. 2015

Obrazy z let  2002 - 2015.

Erbovní obraz výstavy Milana Novotného Osamělý vlk napovídá leccos jak o zaměření malířovy tvorby, tak o autorovi samém. On totiž k žádné smečce nepatří. Malovat začal poměrně pozdě a ve svém tvůrčím úsilí se vždy ubíral na vlastní pěst. Odtud osobitost Novotného expresivně laděných figurálních pláten, odtud jejich kritický osten i metaforicky podbarvený lyrický podtext. Společným jmenovatelem obsahově diferencovaného díla je vážnost, s níž umělec přistupuje k malířskému stojanu, aby se zmocnil naléhavých podnětů dnešního světa a dobral se jejich adekvátní výtvarné podoby.

Kurátor výstav PhDr. Jiří Hlušička

 ® foto Jaroslav Kučera