Milan Křenek "Paralelní cestou"

22. 3. 2023 – 2. 4. 2023

Již podruhé se v galerii Nová síň setkáváme s tvorbou pražského malíře Milana Křenka. Současná výstava představuje tohoto výtvarníka v širším záběru. Nyní jsou vystaveny nejen jeho obrazy, ale i kresby a fotografie volně provedených kopií známých obrazů především tzv. klasické moderny.
Další součásti výstavy jsou autorovy návrhy, nebo fotografie těchto návrhů, skládaných dřevěných stylizovaných modelů dopravních prostředků či stylizovaných zvířátek.
Některé z těchto modelů byly publikovány v časopisu "Výroba a škola" a sloužily pak jako vzory pro jejich zhotovování ve školních dílnách základních škol.
Mimo tyto modely autor navrhoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy též elektrotechnické demonstrační stavebnice.
Jeho designerská tvorba pak byla představena a oceněna na výstavách úspěchů českých vysokých škol v Karolinu a v Národním technickém muzeu v Praze. Vzhledem k širokému autorovu profesnímu záběru - malíř, docent pedagogiky, Ing., CSc, průmyslový designer, profesionální průvodce a cvičitel - byl již pátým rokem zařazen formou velmi rozsáhlého životopisu do publikace Britischpedia
"Osobnosti ČR a SR", dále jako jediný Čech i pětkrát zařazen do publikace Britischpedia " Successful People in Germany and Austria ".
Současná výstava se opět jmenuje Paralelní cestou, neboť autor stále maluje jak stylizovaně realistické, tak abstraktní obrazy.
Tyto obrazy jsou buď nekonturované, či konturované. Celkově je možno označit autorovu tvorbu pojmem postmoderna. Na současné výstavě se opět setkáváme s obrazy zaměřenými na situační a dějové náměty znázorňující jevy, problémy, či nešvary současné společnosti. Tyto jsou často přenesené do zobrazení stylizovaných zvířátek, či příšerek.

Milan Křenek je členem JUV , NSPU a SPVU. Autor již realizoval 64 výstav samostatných a zúčastnil se na 107 výstavách kolektivních. Též několikrát vystavoval s německým VBK (Verein Berliner Kűnstler - což je nejstarší trvale fungující výtvarný spolek nejen v Německu, ale i v Evropě). Celkem namaloval přibližně 1100 obrazů, z nichž se 100 nachází v německých soukromých sbírkách.

 © foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora