Michal Tomek "Krajiny (ne)spatřené"

16. 1. 2019 – 3. 2. 2019

Výstava představí výběr z obrazů a kreseb z poslední doby. Neznámé krajiny, ve kterých se odehrávají zvláštní a občas nejasné události, vzpomínky z polozapomenutých snů, představy kdysi snad spatřené na jiných plátnech nebo v jiném prostoru. Krajiny se zástupy, pomníky, idoly. Někdy se do obrazu jako protiváha promítnou matematické vzorce, konstanty a symboly. V krajinách se ale odehrávají i zjevy a scény bolestně současné - trollové, boje v kyberprostoru, výlevy zla na Facebooku. I tato skutečnost se nám všem vkrádá pod zavřená víčka.

Od poslední autorovy výstavy uběhlo pouhého půl roku (“Hrdinské bitky o zítřek”, Galerie kritiků Praha, červenec 2018, kurátor dr. Vlasta Čiháková Noshiro). Na nynější výstavě v galerii Nová síň se ale představuje trochu jiná, novější kolekce prací tematicky částečně posunutá od grotesky k “temným krajinám”. Zejména výběr z kreseb, které vznikají od roku 2017, naznačuje tento vývoj, který autor od kreseb postupně převádí také do malby.

® foto Jaroslav Kučera