Marie Tefrová, Strmé stezky

8. 12. 2009 – 3. 1. 2010

Výstava obrazů pořádaná k životnímu jubileu autorky. Po výstavě kreseb můžeme znovu vstoupit do tohoto objetí „podivuhodného světa světla a prostoru“. Díky autorčině vidění je patrno, že náš život neodpovídá plně realitě. V její tvorbě se slučují dva zdánlivě neslučitelné póly. Dynamické a statické vnímání skutečnosti nutí diváka zamýšlet se nad lidským životem.

® foto Jaroslav Kučera