Květoslav Přibyl, "Fotografie"

10. 1. 2018 – 4. 2. 2018

Soubor fotografií představuje reflexi autorových setkání s lidmi, krajinou a událostmi za posledních více než 50 let. Prolínají se v něm snímky ze sovětské okupace roku 1968, krajiny, portréty umělců i momentky ze všedního života.
Autor vychází z tradice klasické dokumentární fotografie, současně je však přitahován grafickou  estetikou černobílé fotografie a výtvarností zachycovaných objektů.
Snímky byly pořízené na kinofilm či negativ 6x6 cm a vystavené zvětšeniny jsou provedeny klasickým způsobem na bromostříbrném papíře.

Květoslav Přibyl (nar. 1943 v Praze) je profesí architekt, avšak od mládí se věnuje také fotografii.  V šedesátých letech publikoval v (kulturních) časopisech (Universita Karlova, Host do domu, Vesmír, Kulturní tvorba, Tvář, Výtvarná práce). V roce 1963 vydala Mladá fronta knihu Zcela nesoustavná zoologie, v níž Přibylovy fotografie texty doprovodil Miroslav Holub. Přibylovy snímky ruské okupace byly publikovány ve sborníku Sedm pražských dnů, 21.-27. srpen 1968 (Historický ústav ČSAV, Praha 1968). Během šedesátých a sedmdesátých let měl příležitost se setkat s významnými umělci (Zrzavý, Kolář, Boudník, Coubine...) a z těchto setkání vzešla řada fotografií. Výběr z nich zakoupila v roce 1982 Moravská galerie v Brně. V roce 2005 a 2006 vyšly jeho fotografie v Revolver Revue a v roce 2007 měl v Malé výstavní síni Liberec výstavu s názvem Fotografie v nesourodém světě. V roce 2017 vydal knihu Vzpomínky na Řecko, ve které prezentuje 100 fotografií, které vznikly během autorovy návštěvy Řecka v roce 1976.

® foto Jaroslav Kučera