Josef Hník, Blízké předměty

24. 11. 2009 – 6. 12. 2009

Josef Hník se narodil v Praze, po absolvování FAMU oboru umělecká fotografie, začal působit v oblasti reklamní fotografie, ale současně se věnoval i volné tvorbě. Od roku 2001 se věnuje pouze volné fotografické tvorbě a pro své umělecké vyjádření používá starou fotografickou techniku, dřevěné měchové fotoaparáty z konce 19.století s formátem negativu 24×30 cm, 30×40 cm a 30×50 cm osazené původními primitivními objektivy. Pracuje jen s černobílým fotografickým materiálem a negativní i positivní fotografický proces zcela podřizuje chemickým procesům též odpovídajícím konci 19.století. Při realizaci záběrů záměrně používá nízkou světelnou intenzitu a expoziční doby se tak pohybují od jedné až do dvaceti hodin. Výsledný fotografický obraz vzniká přímým kontaktem negativu a fotografického papíru.

V galerii Nová síň se představí fotografiemi z cyklů : „Blízké předměty“, „ Skleněná tajemství“, „Peří“ a „Trochu jiná fauna“. Mimo klasické černobílé fotografie kopírované na barytový papír bude prezentovat i velkoplošné černobílé fotografie pořízené digitálním tiskem z původních negativů.

® foto Jaroslav Kučera