Jiří Melnyčok "Situace a vztahy"

30. 3. 2010 – 11. 4. 2010

Výstava obrazů člena Jednoty umělců výtvarných.

® foto Jaroslav Kučera