Jednota umělců výtvarných, "Opět po roce"

15. 6. 2016 – 26. 6. 2016

Výstava obrazů a soch současných členů spolku Jednoty umělců výtvarných.

Prague Auctions ve spolupráci s JUV pořádá každoroční salon členů v Galerii Nová síň.
Na letošní výstavě bude zastoupeno na třicet autorů svými pracemi z posledních pěti let. 

 ® foto Jaroslav Kučera