Jaroslav Kříž, Barvy Země

11. 11. 2009 – 22. 11. 2009

Bohatý svět malby Jaroslava Kříže vytváří barevné symfonie neobvykle kouzelné, lyrické nálady. Barva a umělec tvoří v jeho obrazech jednotu. Malíř pochopil jakou roli hraje v konstrukci obrazového prostoru barva a jakým způsobem může odpovídající barevný kontrast navodit prostorovost, rytmus a disonanci. Křížovy obrazy složené z barevných ploch nabízejí formu abstrakce, ale autor figurativní malbu ještě úplně nezavrhuje. Pokouší se o vytvoření syntézy architektury lidských sídel v krajině a architektury obrazu. Výsledkem je velmi zdařilá osobní vize pohledu na krajinu jako věčně přetrvávající prostor naší existence.

foto Jaroslav Kučera