Jaroslav Klápště, Vyhnání z ráje

2. 2. 2011 – 20. 2. 2011

Výběrem z díla se do pražských výstavních síní vrací pozoruhodný malíř a grafik, který patřil k výrazným uměleckým osobnostem 2. poloviny 20. století (1923 – 1999). Výstava v Nové síni se soustřeďuje na jeho malířské dílo. Jaroslav Klápště se od počátků věnoval figurální malbě a krajinomalbě, později přibyla zátiší. Za normalizačního bezčasí ho osudově poznamenalo setkání se zánikem starého Mostu. Ve svém dalším díle zásadně rozvinul figurální část, v níž reagoval na každodenní chaos postav a věcí. Jeho obrazy, komponující motivy z městských ulic a dvorů či z nádražních hospod a čekáren, se staly příslovečným „zrcadlem neseným podle cesty“. Přirozený protipól vytvářela zátiší a obrazy interiérů. Výstava grafik Jaroslava Klápště probíhá současně v galerii Vltavín.

® foto Jaroslav Kučera