Igor Korpaczewski – KW, PPPPPainting

6. 10. 2009 – 25. 10. 2009

Nadšením z vlastního malířského řemesla, nadšením z umělců-velikánů minulých dob, ale také ze zdánlivé nedostatečnosti vlastních schopností, umělec koktá.

KW (1959) byl zastoupený na důležitých přehlídkách současné české malby Perfekt Tense v Jízdárně pražského hradu (2003), a také, již téměř jako nestor mladé malby, na Resetting v GHMP (2008).

Své výstavní projekty doposud koncipoval převážně jako převyprávění příběhů mezi mužem a ženou, nebo jako alegorie vlastní existence. Jeho příběhy umějí být melancholické až tragické, někdy se mohou zdát melodramatické jako film noir. Z dálky ho často zdraví i kolega-předchůdce Jan Preisler.

Samostatné výstavy KW koncipuje jako instalace z obrazů, objektů, nástěnných maleb, světelných efektů, ze zvuku a prostorových souvislostí, takže můžeme mluvit o jakýchsi „gesamtkunstwerke“. Velký důraz při tom všem klade na malbu, jako na způsob projevu, který má velké předchůdce : Velazquez, Goya, Cézanne, či už jmenovaný Preisler – a mnoho dalších.

Tentokrát se nepředstaví jako malíř-vyprávěč, ale jako malíř, který zkoumá svůj výtvarný jazyk a jeho vyjadřovací schopnosti. Vystaví díla starší a díla vytvořená v souvislosti s touto výstavou, která bude zároveň malířovým výzkumem, tancem na vajíčkách. Zmiňovaným tématům přitom zůstává věrný.

D.Brozman

® foto Jaroslav Kučera