Eva Mansfeldová "Nová premiéra"

16. 8. 2023 – 10. 9. 2023

Výstava vůbec poprvé představí ucelený soubor ikonických děl Evy Mansfeldové, výtvarnice, která byla někdy právem nazývána první dámou české geometrické abstrakce. Některé obrazy předtím nebyly vystaveny nikdy,  ačkoli vznikly před několika desetiletími, a tak mají na veřejnosti premiéru.

Eva Mansfeldová se narodila v Praze v roce 1950.
Po absolvování studií na AVU v Praze v atelieru prof. Fišárka (1969-1975) se orientovala na abstraktní malbu. Žila v Praze. Zemřela v roce 2016.
Převládajícími motivem v raném období její tvorby je civilizace ve velmi symbolickém pojetí. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let byla již významnou představitelkou české nefigurativní malby. Postupně se osvobodila od perspektivního zobrazení a omezila se na čistě dvourozměrný obrazový prostor s  uplatněním geometrických prvků a na ně navázaných dalších dimenzí vyjádřených pastózním zpracováním linií a variací barevných odstínů. Zobrazované jevy jsou položené na nečitelné pozadí, ze kterého se linie vynořují podobně jako dráhy fyzikálních experimentálních jevů probleskujících z prvotního vakua, někdy jako symbolické odkazy na proud informací, občas jako kosmologické otázky, to vše s nezvykle působivým výtvarným účinkem.
Eva Mansfeldová po roce 1999 svoji tvorbu prezentovala na řadě výstav, samostatných i společných s jinými umělci, v České republice a v Německu.
Její díla putovala do soukromých  sbírek ve Velké Británii, USA, Kanadě a v Japonsku.
Ve veřejných sbírkách například v Národní galerii v Praze.

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora