Dobroslav Halata "Znovu a jinak"

17. 1. 2024 – 28. 1. 2024

Akademický malíř Dobroslav Halata, nar. 1. 12. 1943 se věnuje malbě, kresbě, restaurování a tvorbě do architektury. Současná tvorba je specifická barevností, abstraktními tvary a liniemi, které svými kontrasty tvoří prostorovou hloubku každého díla.

Vystavovaná kolekce obrazů, je současná tvorba z roku 2023. Hlavním prvkem je vztah čistých barevných ploch k rytmickému členění či fázování obrazové plochy. Jde o vztah barvy, tvaru a linie. Velmi důležitou funkci mají i dvě tzv. antibarvy – černá a zvláště pak bílá. Ta dotváří prostor, který je vymezený mnohdy jen omezenou barevnou škálou základních barev – modrá, červená a jejich valérových nuancích. 

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora