Bohumil Eliáš, Jaromír Másler, Na chvíli se zastaví čas

30. 9. 2015 – 25. 10. 2015

Bohumil Eliáš ml. - sklo      Jaromír Másler  - obrazy

Čisté tvary skla a výrazné barvy na plátnech vytváří zajímavý celek, který vede autory k uspořádání společné výstavy.

Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného  vrstveného  skla  se nejčastěji  zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů. V uzavřených tvarech  vytváří chvějivé subtilní kompozice. Často jsou inspiračním zdrojem fragmenty původních celků dávných architektur,  které jsou zasazené do výtvarného kontextu. V tomto smyslu je zjevné například zaujetí tématem mostu či okna ve vizuálním okouzlení samotnou harmonií tvarů, ale i v hlubších významových kontextech. Monochromní hmota skla je měkce modelována pronikajícím světlem a dává plastikám nádech mlčenlivé   tajemnosti.

Na obrazech Jaromíra Máslera je skutečnost převáděna do jeho barev. Dříve tvořily základ abstraktních děl, nyní se převádějí na figuru. Zůstávají dominantním a určujícím prvkem. Figura umožňuje tlumočit konkrétní  obsahy a vyprávět příběhy. Obrazy působí svou zjednodušenou formou s důrazem na plošné, výrazné barevné plochy a mají silnou a příjemnou atmosféru.

 

® foto Jaroslav Kučera