BALS "Běžec proti času"

26. 7. 2023 – 13. 8. 2023

V Nové síni představí svoji současnou tvorbu olomoucký malíř, jehož životní příběh je prodchnut mimořádnou aktivitou a univerzální tvořivostí. Umělec podepisující své obrazy zkratkou  BALS žil více než tři desetiletí ve Spolkové republice Německo. Přestože se úspěšně prosadil na mezinárodní úrovni v technické profesi, nepřestal nikdy malovat a v disciplíně se vzdělával i na mnichovské Akademii. Po návratu do rodného města se věnuje pouze umělecké činnosti. BALSovy abstraktní opusy charakterizuje především autentický výraz, velkorysost podání, haptická vzrušivost a vzácná kultura barevného přednesu. 

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora