Andrea Thiel Lhotáková, Monumenty

11. 8. 2009 – 30. 8. 2009

Andrea Thiel Lhotáková se věnuje především fotografii architektury a intuitivnímu dokumentu.

Fotografický projekt subjektivním způsobem interpretuje jedny z nejvýraznějších staveb 20. století na českém území, včetně těch málo známých a opomíjených. Oproštěním se od detailů odvádějících pozornost zůstává esence architektonického díla. Absence měřítka, kompozice zjednodušená na základní tvary a pocit rozpuštěnosti vztahu budovy k reálnému prostředí vyzdvihuje původní architektovu vizi budoucí stavby.

foto Jaroslav Kučera a Andrea Lhotáková