Petr Zlamal, Archeologie paměti

13. 4. 2010 – 2. 5. 2010