Miroslav Pechánek, Písmo a příběh

10. 10. 2012 – 21. 10. 2012