Ladislav Hodný, Ateliér Hodný

27. 1. 2010 – 7. 2. 2010